Transremontstroy_logo

София 1271, кв.Илиянци, ул."Джерман" 7

English

Трансремонтстрой

Компанията има 93-годишeн опит в строителството и ремонта на подземни и надземни релсови пътища и в производството,
монтажа и ремонта на съоръжения и резервни части за трамвайната инфраструктура на София.

Профил

Трансремонтстрой е
едно от дружествата в София с най-дългогодишна история.


Историята на дружеството датира от 1927 г., когато Столична община изкупува активите на белгийската компания „Електрически трамвай“- София и към Дирекция на трамваите се създава Главна техническа работилница. Така започва дейността на столичното предприятие за ремонт, възстановяване и преустройство на трамвайни мотриси и ремаркета. Няколко години по-късно се създава и стрелково отделение, което да ремонтира стрелките и други съоръжения по релсовия път в София. През 1987 г. се основава държавно дружество Трансремонтстрой АД.
От 2007 г. Трансремонтстрой е част от групата фирми ГЕОТЕХМИН. С внедряването на ново оборудване и технологии се повишават качеството и конкурентоспособността на дружеството.

Услуги

Компанията е утвърдена като една от водещите в изграждането и ремонта на трамвайни и релсови пътища


Благодарение на направените инвестиции и натрупания нов опит в Група ГЕОТЕХМИН, Трансремонстрой разширява дейността си и в други области – производство и монтаж на метални конструкции, механообработка – заваръчни, стругови, шлосерски и фрезови операции, производство на арматурни заготовки, ремонт и възстановяване на кофи и кошове на всякакви марки багери и самосвали , строителство и др.
Механичният цех на компанията е оборудван с универсални и специфични машини като: машина за механизирано и газокислородно рязане с плазмен източник, хоризонтални и каруселни стругове, листоогъващи вал-машини, фрези, шлайф машини и др.

Изделия от метал


Благодарение на съвременното оборудване дружеството произвежда и извършва монтаж на широка гама стандартни и нестандартни изделия от метал, метални конструкции и елементи, в това число детайли и резервни части за минната индустрия, както и всякакви железорешетъчни и тръбни стълбове по задание и чертеж на клиента. Дружеството произвежда и рециклира стрелки и стрелкови части , изработва и монтира всички видове релсови конструкции и специални съоръжения.


Трансремонтстрой притежава специална траверсоподбивна машина за междурелсие 1009 мм, която намира широко приложение при изграждането и обслужването на трамвайни релсови пътища. Трансремонтстрой произвежда всички видове арматурни заготовки. Компанията изработва армопакети за шлицови стени и пилоти, както и стандартни и нестандартни изделия от метал по поръчка на клиента.

Други услуги


Други дейности, извършвани от Трансремонстрой, са: отдаване на кофражни елементи под наем; събиране, съхраняване, преработка и предаване за последващо третиране на черни и цветни метали; услуги с тежка строителна техника; автотранспортни и товаро-разтоварни услуги на едрогабаритни товари.

Ключови проекти


Елаците-Мед

Трансремонтстрой участва в изработката, доставката и монтажа на всички метални елементи от прилежащата инфраструктура за изграждане на нова мелница в Обогатителния комплекс. В обхвата на дейностите влизат подмяна и изграждане на големи метални тръбопроводи, изработка на нестандартни метални изделия, включително нестандартни фланци с огромни диаметри, 2020-2021 г.Дружеството участва в надграждане на водонапорни кули за промишлени води, в проект за изработване на крепежните елементи за укрепване на тунел на магистрално-гумено транспортна лента на рудник "Елаците", 2013 -2017 г., както и в изработката и монтаж на метални конструкции и тръбопроводите на пречиствателна станция за руднични отпадъчни води на рудник "Елаците", изградена по технология на японската Мицубиши Матириълс Текно Корпорейшън, подизпълнител на Геострой, 2014 г.Трансремонтстрой участва в изработването, доставката и монтажа по подмяната на флотационни редове в Обогатителния комплекс на Елаците-Мед АД. Допълнително фирмата изработи нестандартното оборудване за флотационните редове – зупфове, метални улеи и метални клетки за флотационните машини, 2019 г.


Изграждане и ремонт на релсов път

Основен ремонт на релсов път и съоръженията му по трасетата на „Столичен електротранспорт” ЕАД, 2011, 2013, 2017 и 2019 г. Строително-монтажни дейности при извършване рехабилитация на бул. „Витоша” от ул. „Гургулят” до ул. „Бяла черква”, 2015-2016 г. Реконструкция на релсовия път от бул.“Царица Йоана“ до тунел „Люлин”, 2009 г. и др. Рехабилитация на релсов път, пътни платна и контактна и кабелна мрежа от бул. "Константин Величков" до ул. "Хайдут Сидер", 2010 г.


Арматурни заготовки

Производство на арматурна заготовка и метални конструкции за: Инсталация за производство на клинкер и цимент в Девня цимент АД, Метростанция „Бизнес парк София“, реконструкция и модернизация на общинско депо за твърди битови отпадъци Габрово, подизпълнител на Геотехмин и Геострой, 2013 г.


Метродепо "Земляне"

Строително-монтажни дейности и доставка на оборудване по част „Релсов път“ за обект: „Проектиране е изпълнение на метродепо „Земляне” за техническа поддръжка и престой на подвижния състав за трета метролиния”, в обединение с Геострой, 2019 г.

Сертификати и лицензи


Трансремонтстрой поддържа интегрирана система за управление, която включва ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018. Дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя в групи І, ІІ, ІV и V за изпълнение на строежи от високото строителство и прилежащата му инфраструктура, строежи от транспортната инфраструктура, строежи от благоустройствената инфраструктура.


Европейски сертификат в съответствие с БДС EN 1090-1:2009+A1:2012; БДС EN 1090-1:2009+A1:2012/NA2013 и във връзка с 1090-2:2008+A1:2011 „Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави“, БДС EN 40-5:2002 (в съответствие с Регламент № 305/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г., отнасящ се за строителен продукт „Стоманени стълбове за осветление“).


Лиценз за извършване на превоз на товари на територията на България.
Сертификат за съответствие на производствения контрол за конструктивни стоманени елементи и комплекти от тях.
Лиценз за търговия със скрап от черни и цветни метали № 12-ДО-1242-00 от 12.05.2020 г.

Кариери

Актуални възможности за професионална реализация в Трансремонтстрой


Своите успешни проекти дружеството реализира благодарение на потенциала, професионализма и отговорното отношение на служителите си. Изградените дългогодишни взаимоотношения на подкрепа и доверие в екипа, коректния и надежден подход на Трансремонтстрой като работодател и възможността за работа по нови проекти и задачи са в основата на отличната работна среда и просперитета на дружеството.

Контакти

София


1271, кв. Илиянци, ул. “Джерман“ 7

Юлиана Мерджанова

Изпълнителен Директор

Тел: +359 2 813 02 25

Email: office@transremontstroy.com